Có 1 kết quả:

máo sè

1/1

máo sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of an animal) appearance or color of coat