Có 1 kết quả:

máo gǔ sǒng rán

1/1

máo gǔ sǒng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have one's hair stand on end (idiom)
(2) to feel one's blood run cold