Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+6BF4
Tổng nét: 12
Bộ: máo 毛 (+8 nét)
Hình thái: ⿺
Nét bút: ノ一一フ丨一一一丨一一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 屄[bi1]