Có 1 kết quả:

máo niú

1/1

máo niú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yak (Bos grunniens)