Có 1 kết quả:

mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Democratic alliance for the betterment of Hong Kong (DAB), Hong Kong pro-Beijing party