Có 1 kết quả:

Mín qín

1/1

Mín qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Minqin county in Wuwei 武威[Wu3 wei1], Gansu