Có 1 kết quả:

Mín qín xiàn ㄇㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Minqin county in Wuwei 武威[Wu3 wei1], Gansu