Có 1 kết quả:

Mín qín xiàn

1/1

Mín qín xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Minqin county in Wuwei 武威[Wu3 wei1], Gansu