Có 1 kết quả:

mín tuán

1/1

mín tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) civil corps
(2) militia