Có 1 kết quả:

mín yuàn dǐng fèi

1/1

mín yuàn dǐng fèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seething discontent (idiom); popular grievances boil over