Có 1 kết quả:

mín zú xué ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ethnology
(2) anthropology