Có 1 kết quả:

mín zú xué

1/1

mín zú xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ethnology
(2) anthropology