Có 1 kết quả:

mín zú zá jū dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

mixed ethnic area