Có 1 kết quả:

mín zú zì jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

self-determination