Có 1 kết quả:

mín zú yīng xióng ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

national hero

Một số bài thơ có sử dụng