Có 1 kết quả:

mín zú yīng xióng

1/1

mín zú yīng xióng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

national hero

Một số bài thơ có sử dụng