Có 1 kết quả:

Mín quán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Minquan county in Shangqiu 商丘[Shang1 qiu1], Henan