Có 1 kết quả:

mín yíng huà

1/1

mín yíng huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

privatization