Có 1 kết quả:

mín zéi dú fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

tyrant and oppressor of the people (idiom); traitorous dictator