Có 1 kết quả:

mín xuǎn

1/1

mín xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

democratically elected