Có 1 kết quả:

Mín jìn dǎng

1/1

Mín jìn dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan)
(2) abbr. for 民主進步黨|民主进步党