Có 1 kết quả:

mín jiān gù shi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) folk story
(2) folktale