Có 1 kết quả:

ㄑㄧˋ
Âm Pinyin: ㄑㄧˋ
Tổng nét: 4
Bộ: qì 气 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Hình thái: 𠂉
Nét bút: ノ一一フ
Thương Hiệt: OMN (人一弓)
Unicode: U+6C14
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: khất, khí
Âm Nôm: khí
Âm Nhật (onyomi): キ (ki), ケ (ke)
Âm Nhật (kunyomi): いき (iki)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: hei3

Tự hình 5

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

ㄑㄧˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

khí, hơi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hơi mây.
2. Một âm là “khất”. (Động) Xin. § Nguyên là chữ “khất” 乞.
3. Giản thể của chữ 氣.

Từ điển Thiều Chửu

① Hơi, khí mây.
② Một âm là khất. Xin, nguyên là chữ khất 乞.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xin (như 乞, bộ 乙).

Từ điển Trần Văn Chánh

Hơi, hơi mây (như 氣).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hơi, hơi thở: 毒氣 Hơi độc; 氣絕 Tắt thở;
② Không khí: 氣壓 Khí áp, sức ép của không khí;
③ Khí trời, khí hậu: 天氣 Khí trời, thời tiết;
④ Tinh thần, khí thế: 朝氣勃勃 Khí thế bừng bừng; 士氣 Tinh thần quân sĩ;
⑤ Mùi: 香氣 Mùi thơm; 腥氣 Mùi tanh;
⑥ Thói, tính: 官氣 Quan cách; 孩子氣 Tính trẻ con;
⑦ Tức, cáu: 氣壞了 Tức lộn ruột lên; 不要 氣我 Đừng chọc tức tôi;
⑧ Ức hiếp, bắt nạt: 受氣 Bị ức hiếp;
⑨ Một chập, một hồi, một mạch: 胡說一氣 Nói lăng nhăng một chập; 一口氣走到家裡 Đi một mạch về đến nhà;
⑩ (y) Khí: 元氣 Nguyên khí: 氣血 Khí huyết;
⑪ (văn) Ngửi;
⑫ (văn) Như 餼 (bộ 食).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 氣

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ khất 乞 — Một âm khác là Khí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hơi — Tên một trong các bộ chữ Trung Hoa — Một âm khác là Khất.

Từ điển Trung-Anh

(1) gas
(2) air
(3) smell
(4) weather
(5) to make angry
(6) to annoy
(7) to get angry
(8) vital energy
(9) qi

Từ ghép 563

āi shēng tàn qì 唉声叹气ái dǎ shòu qì 挨打受气ài qì 嗳气ài qì fǔ chòu 嗳气腐臭ài qì ǒu nì 嗳气呕逆ài qì suān fǔ 嗳气酸腐ài qì tūn suān 嗳气吞酸ān qì 氨气ān quán qì náng 安全气囊ào qì 傲气bà qì 霸气bàn shēng qì 伴生气bèi qì 背气bì qí ruì qì , jī qí duò guī 避其锐气,击其惰归biē qì 憋气bǐng qì 屏气bù jǐng qì 不景气bù sòng qì 不送气bù tòu qì 不透气bù tǔ qì 不吐气bù wěn dìng qì liú 不稳定气流bù zhēng mán tou zhēng kǒu qì 不蒸馒头争口气bù zhēng qì 不争气cái dà qì cū 财大气粗cái qì 才气cái qì guò rén 才气过人cháo qì 潮气chén bù zhù qì 沉不住气chén de zhù qì 沉得住气chén zhù qì 沉住气chī nǎi de qì lì 吃奶的气力chōng qì 充气chōng qì chuán 充气船chōu qì 抽气chòu qì 臭气chòu qì xūn tiān 臭气熏天chū kǒu qì 出口气chū qì 出气chū qì kǒu 出气口chū qì tǒng 出气筒chǔ qì 储气chǔ qì guàn 储气罐chuǎn bu guò qì lái 喘不过气来chuǎn cū qì 喘粗气chuǎn qì 喘气chuàn tōng yī qì 串通一气chuī qì 吹气chuí tóu sàng qì 垂头丧气chūn fēng hé qì 春风和气cí qì quān 磁气圈dǎ qì 打气dǎ qì tǒng 打气筒dà lù xìng qì hòu 大陆性气候dà qì 大气dà qì céng 大气层dà qì céng hé shì yàn 大气层核试验dà qì hòu 大气候dà qì huán liú 大气环流dà qì nuǎn huà 大气暖化dà qì quān 大气圈dà qì wū rǎn 大气污染dà qì yā 大气压dà qì yā lì 大气压力dà qì yā qiáng 大气压强dà shāng yuán qì 大伤元气dài qì 带气dǎn qì 胆气dàn jiè qì 氮芥气dàn qì 氮气dàng qì huí cháng 荡气回肠dào chōu yī kǒu qì 倒抽一口气dé qì 得气dī qì yā 低气压dī wěi qì pái fàng 低尾气排放dǐ qì 底气dì miàn qì yā 地面气压diàn qì 电气diàn qì gōng chéng 电气工程diàn qì huà 电气化diàn qì shí 电气石dòng qì 动气dòu qì 斗气dú qì 毒气dú qì dàn 毒气弹dǔ qì 赌气duàn qì 断气duò xìng qì tǐ 惰性气体è qì 恶气fā pí qì 发脾气fā qì 发气fǎn qì xuán 反气旋fǎn wèn yǔ qì 反问语气fàng qì 放气fèi qì 废气fèi qì zhǒng 肺气肿fèi tōng qì 肺通气fēng qì 风气fú qì 服气fú qì 浮气fù qì 负气gōng rán qì 供燃气Gǔ gēn hǎn Pēn qì Tuī jìn Yán jiū Zhōng xīn 古根罕喷气推进研究中心gǔ qǐ yǒng qì 鼓起勇气gǔ qì 骨气gǔ qì 鼓气gǔ qì hòu xué 古气候学guài lǐ guài qì 怪里怪气guài qì 怪气guài shēng guài qì 怪声怪气guān liáo xí qì 官僚习气guàn qì 贯气guāng qì 光气guǐ tiān qì 鬼天气guò qì 过气hái zi qì 孩子气hǎi yáng xìng qì hòu 海洋性气候hán qì 含气hán qì 寒气hàng xiè yī qì 沆瀣一气háo qì 豪气háo qì gān yún 豪气干云hǎo qì 好气hào qì 浩气hé hé qì qì 和和气气hé qì dào 合气道hé qì shēng cái 和气生财hé qì zhì xiáng 和气致祥hé wèi lì qì 和胃力气hū qì 呼气huài pí qì 坏脾气huǎn qì 缓气huàn qì 换气huī xīn sàng qì 灰心丧气huí cháng dàng qì 回肠荡气huì qì 晦气huó qì 活气huǒ qì 火气jiā qì 加气jiā zhòng yǔ qì 加重语气jiǎ shè yǔ qì 假设语气jiǎng yì qì 讲义气jiāo qì 娇气jiǎo qì 脚气jiǎo qì bìng 脚气病jié qì mén 节气门jiè zǐ qì 芥子气jīng qì jù jí 经气聚集jīng qì shén 精气神jǐng qì 景气jiǔ sè cái qì 酒色财气jué qì 绝气kě qì 可气kè qì 客气kè qì shí 氪气石kēng qì 吭气kōng qì 空气kōng qì dòng lì 空气动力kōng qì dòng lì xué 空气动力学kōng qì huǎn chōng jiān 空气缓冲间kōng qì jì liàng 空气剂量kōng qì jìng huà qì 空气净化器kōng qì liú 空气流kōng qì liú tōng 空气流通kōng qì qǔ yàng 空气取样kōng qì qǔ yàng qì 空气取样器kōng qì tiáo jié 空气调节kōng qì wū rǎn 空气污染kōng qì zǔ lì 空气阻力kǒu qì 口气lán qì 岚气lǎo qì héng qiū 老气横秋lěng qì 冷气lěng qì jī 冷气机lěng qì shān 冷气衫lǐ qì 理气lǐ qì huà tán 理气化痰lǐ zhí qì zhuàng 理直气壮lì qì 戾气lì yòng rén gōng chuī qì 利用人工吹气liàng qì 景气líng qì 灵气líng qì liáo fǎ 灵气疗法liú li liú qì 流里流气lòu qì 漏气lǜ qì 氯气méi céng qì 煤层气méi hé qì 梅核气méi qì 煤气méi qì 霉气mēn shēng mēn qì 闷声闷气míng qì 名气mù qì 暮气nán zǐ qì 男子气nán zǐ qì gài 男子气概nián qīng qì shèng 年轻气盛nǚ rén qì 女人气nù qì 怒气nù qì chōng chōng 怒气冲冲nuǎn qì 暖气nuǎn qì jī 暖气机nuǎn qì piàn 暖气片òu qì 呕气òu qì 怄气pái qì 排气pái qì guǎn 排气管pái qì kǒng 排气孔páng guāng qì huà 膀胱气化pēn qì 喷气pēn qì fā dòng jī 喷气发动机pēn qì jī 喷气机pēn qì shì 喷气式pēn qì shì fēi jī 喷气式飞机Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì 喷气推进实验室pín qì 贫气píng jūn qì wēn 平均气温qí shì qì gài 骑士气概qì áng áng 气昂昂qì bāo zi 气包子qì bèng 气泵qì bù fènr 气不忿儿qì bù gōng 气不公qì bù píng 气不平qì bu guò 气不过qì cháng 气场qì chē 气车qì chōng chōng 气冲冲qì chōng niú dǒu 气冲牛斗qì chōng xiāo hàn 气冲霄汉qì chuǎn 气喘qì chuǎn bìng 气喘病qì chuǎn chuǎn 气喘喘qì chuǎn rú niú 气喘如牛qì chuǎn xū xū 气喘吁吁qì chuí 气锤qì cū 气粗qì dào 气道qì diàn 气垫qì diàn chuán 气垫船qì dìng shén xián 气定神闲qì dòng 气动qì dòng bèng 气动泵qì dòng hú lu 气动葫芦qì dòng kāi guān 气动开关qì dòng kòng zhì 气动控制qì dòng shì 气动式qì dòng zào shēng 气动噪声qì dòng zhá 气动闸qì dù 气度qì dù huī hóng 气度恢宏qì fēn 气氛qì fèn 气愤qì gài 气概qì gāng 气缸qì gōng 气功qì gǔ gǔ 气鼓鼓qì guǎn 气管qì guǎn chā guǎn shù 气管插管术qì guǎn jìng luán 气管痉挛qì guǎn qiē kāi shù 气管切开术qì guǎn yán 气管炎qì guàn cháng hóng 气贯长虹qì hàn 气焊qì hēng hēng 气哼哼qì hòu 气候qì hòu biàn huà 气候变化qì hòu nuǎn huà 气候暖化qì hòu wēn hé 气候温和qì hòu xué 气候学qì hòu xué jiā 气候学家qì hòu zhuàng kuàng 气候状况qì hū hū 气呼呼qì huà 气化qì huà 气话qì jí bài huài 气急败坏qì jiāo 气胶qì jié 气节qì jǐng 气阱qì jué 气绝qì kǒng 气孔qì kǒu 气口qì lěng shì fǎn yìng duī 气冷式反应堆qì lì 气力qì liàng 气量qì liú 气流qì lóng 气笼qì lóu 气楼qì méi 气煤qì mén 气门qì mì 气密qì míng yuè qì 气鸣乐器qì náng 气囊qì nǎo 气恼qì něi 气馁qì nì 气逆qì níng jiāo 气凝胶qì pài 气派qì pāo 气泡qì pào 气泡qì pào bù 气泡布qì pào mó 气泡膜qì píng 气瓶qì pò 气魄qì qiāng 气枪qì qiú 气球qì quān 气圈qì rén 气人qì róng jiāo 气溶胶qì róng jiāo zhēn chá yí 气溶胶侦察仪qì sāi 气塞qì sè 气色qì shèng 气盛qì shì 气势qì shì hóng wěi 气势宏伟qì shì líng rén 气势凌人qì shì xiōng xiōng 气势汹汹qì shu 气数qì sǐ 气死qì tài 气态qì tán 气潭qì tǐ 气体qì tǐ kuò sàn 气体扩散qì tǐ lí xīn 气体离心qì tián 气田qì tǒng 气筒qì tóu shàng 气头上qì tuán 气团qì wèi 气味qì wēn 气温qì wù jì 气雾剂qì wù miǎn yì 气雾免疫qì wù shì 气雾室qì xī 气息qì xī yǎn yǎn 气息奄奄qì xì 气隙qì xiàn 气陷qì xiàng 气象qì xiàng guān cè zhàn 气象观测站qì xiàng jú 气象局qì xiàng rén yuán 气像人员qì xiàng tái 气象台qì xiàng tīng 气象厅qì xiàng wèi xīng 气象卫星qì xiàng xué 气象学qì xiàng xué zhě 气象学者qì xiàng zhàn 气象站qì xiōng 气胸qì xiū xiū 气咻咻qì xū 气虚qì xū xū 气吁吁qì xuán 气旋qì xuè 气血qì yā 气压qì yā biǎo 气压表qì yā jì 气压计qì yǔ 气宇qì yǔ xuān áng 气宇轩昂qì yùn 气韵qì zhá 气闸qì zhà 气炸qì zhì 气滞qì zhì 气质qì zhuàng shān hé 气壮山河qì zuàn 气钻qiè shēng qiè qì 怯声怯气qīng qì 氢气qiū gāo qì shuǎng 秋高气爽qū lěng qì hòu 趋冷气候quán qiú qì hòu 全球气候quán qiú qì hòu biàn nuǎn 全球气候变暖quán qiú qì hòu shēng wēn 全球气候升温rán qì 燃气rán qì diàn chǎng 燃气电厂rán qì lún jī 燃气轮机rè qì 热气rè qì qiú 热气球rè qì téng téng 热气腾腾rén bǐ rén , qì sǐ rén 人比人,气死人rén qì 人气rěn qì tūn shēng 忍气吞声rèn qì 任气róng xuě tiān qì 融雪天气ruì qì 瑞气ruì qì 锐气sā qì 撒气sān rén kǒu qì 三人口气sàng qì 丧气sàng qì guǐ 丧气鬼sàng qì huà 丧气话sāo qì 臊气shā chén tiān qì 沙尘天气shā qì 杀气shā qì 煞气shā qì téng téng 杀气腾腾shā qì téng téng 煞气腾腾shǎ li shǎ qì 傻里傻气shǎ qì 傻气shà qì 煞气shàn qì 疝气shàng qì bù jiē xià qì 上气不接下气shén qì 神气shēng mèn qì 生闷气shēng qì 声气shēng qì 生气shēng qì àng rán 生气盎然shēng qì bó bó 生气勃勃shēng wù qì tǐ 生物气体shèng qì 盛气shèng qì líng rén 盛气凌人shī qì 湿气shí mò qì lěng duī 石墨气冷堆shǐ shēng qì 使生气shì qì 士气shǒu qì 手气shòu jiā bǎn qì 受夹板气shòu qì 受气shòu qì bāo 受气包shū gān lǐ qì 疏肝理气shū juàn qì 书卷气shū qì 舒气shū yī kǒu qì 舒一口气shǔ qì 暑气shuǎ pí qì 耍脾气shuāng guāng qì 双光气shuǎng qì 爽气shuǐ qì 水气shuǐ zhēng qì 水蒸气shùn qì 顺气sǐ qì chén chén 死气沉沉sōng qì 松气sōng xià diàn qì gōng yè 松下电气工业sōng yī kǒu qì 松一口气sòng qì 送气sú qì 俗气tàn kǒu qì 探口气tàn qì 叹气táo qì 淘气tiān gāo qì shuǎng 天高气爽tiān qì 天气tiān qì yù bào 天气预报tiān rán qì 天然气tōng qì 通气tōng qì huì 通气会tōng qì kǒng 通气孔Tōng yòng Diàn qì 通用电气tòu qì 透气tǔ lǐ tǔ qì 土里土气tǔ qì 吐气tǔ qì 土气tūn shēng rěn qì 吞声忍气wāi fēng xié qì 歪风邪气wěi qì 尾气wēn shì fèi qì chǔ cún 温室废气储存wēn shì qì tǐ 温室气体wén qì 文气wèng shēng wèng qì 瓮声瓮气wō lún pēn qì fā dòng jī 涡轮喷气发动机wō nang qì 窝囊气wū yān zhàng qì 乌烟瘴气wù qì 雾气xī qì 吸气xī qì qì 吸气器xī yǒu qì tǐ 稀有气体xí qì 习气xǐ qì 喜气xǐ qì yáng yáng 喜气洋洋xǐ zé qì huǎn 喜则气缓xì shēng xì qì 细声细气xì zhī qì guǎn yán 细支气管炎xiá qì 侠气xiān qì 仙气xiāng qì 乡气xiāng qì 香气xiāng xià xí qì 乡下习气xiāo qì 消气xiāo zhāng qì yàn 嚣张气焰xiǎo jiā zi qì 小家子气xiǎo li xiǎo qì 小里小气xiǎo qì 小气xiǎo qì guǐ 小气鬼xiǎo qì hòu 小气候xiǎo qì qiāng 小气腔xiǎo táo qì 小淘气xiǎo zhī qì guǎn 小支气管xiē qì 歇气xié qì 邪气xiè qì 懈气xiè qì 泄气xīn fán qì zào 心烦气躁xīn gāo qì ào 心高气傲xīn píng qì hé 心平气和xīn qì 心气xū nǐ yǔ qì 虚拟语气xuè qì 血气xuè qì fāng gāng 血气方刚yǎ qì 雅气yān qì 烟气yǎn lù shā qì 眼露杀气yàn qì 厌气yàn qì 咽气yáng qì 洋气yǎng qì 氧气yāo qì 妖气yè huà qì 液化气yè huà shí yóu qì 液化石油气yī bí kǒng chū qì 一鼻孔出气yī gǔ zuò qì 一鼓作气yī kǒu qì 一口气yī qì 一气yī qì hē chéng 一气呵成yī qì zhī xià 一气之下yī tuán hé qì 一团和气yí zhǐ qì shǐ 颐指气使yì qì 义气yì qì 意气yì qì fēng fā 意气风发yì qì xiāng tóu 意气相投yì qì yòng shì 意气用事yīn yáng guài qì 阴阳怪气yīng qì 英气yìng qì 硬气yǒng qì 勇气yǒng qì kě jiā 勇气可嘉yóu qì 油气yóu qì tián 油气田yǒu qì pài 有气派yǒu qì wú lì 有气无力yǒu qì yīn 有气音yǒu qì zhì 有气质yǒu zhì qì 有志气yū qì 迂气yǔ qì 语气yǔ qì cí 语气词yǔ qì zhù cí 语气助词yù qì 驭气yuān qì 冤气yuán qì 元气yuàn qì 怨气yún qì 云气zào xíng qì qiú 造型气球zhān rǎn xí qì 沾染习气zhāo qì 朝气zhāo qì péng bó 朝气蓬勃zhǎo qì 沼气zhēng qì 争气zhēng qì 蒸气zhēng qì chóng zhěng 蒸气重整zhèng qì 正气zhèng zhì qì hòu 政治气候zhī fěn qì 脂粉气zhī qì guǎn 支气管zhī qì guǎn yán 支气管炎zhǐ gāo qì yáng 趾高气扬zhì gāo qì yáng 志高气扬zhì qì 志气zhì qì 治气zhì qì 稚气zhì qì wèi tuō 稚气未脱Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī 中国石油天然气集团公司zhōng qì céng 中气层zhōng qì céng dǐng 中气层顶zǐ qì 紫气zú gāo qì jiàng 足高气强zú gāo qì yáng 足高气扬