Có 1 kết quả:

qì bù píng

1/1

qì bù píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

angry at unfairness