Có 1 kết quả:

qì bù fènr ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) furious
(2) indignant