Có 1 kết quả:

qì bu guò

1/1

qì bu guò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so angry it's unbearable
(2) bitter about unbearable grievances