Có 1 kết quả:

qì rén ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to anger
(2) to annoy