Có 1 kết quả:

qì níng jiāo

1/1

qì níng jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aerogel