Có 1 kết quả:

qì dòng

1/1

qì dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic