Có 1 kết quả:

qì dòng zào shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

aerodynamic noise