Có 1 kết quả:

qì dòng kāi guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

pneumatic switch