Có 1 kết quả:

qì dòng hú lu

1/1

Từ điển Trung-Anh

pneumatic hoist pulley