Có 1 kết quả:

qì dòng zhá

1/1

qì dòng zhá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic brake