Có 1 kết quả:

qì bāo zi

1/1

qì bāo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quick-tempered person