Có 1 kết quả:

qì yā biǎo

1/1

qì yā biǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

barometer