Có 1 kết quả:

qì tuán ㄑㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

air mass