Có 1 kết quả:

qì cháng

1/1

qì cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) qi field (qigong)
(2) aura
(3) atmosphere