Có 1 kết quả:

qì diàn

1/1

qì diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

air cushion (as on hovercraft)