Có 1 kết quả:

qì tóu shàng

1/1

qì tóu shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

in a fit of anger (idiom); in a temper