Có 1 kết quả:

qì kǒng

1/1

qì kǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air-bubble
(2) pore
(3) stoma