Có 1 kết quả:

qì mì

1/1

qì mì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

airtight