Có 1 kết quả:

qì dù

1/1

qì dù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bearing
(2) manner
(3) presence