Có 1 kết quả:

qì xī

1/1

qì xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breath
(2) smell
(3) odor
(4) flavor