Có 1 kết quả:

qì xī yǎn yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have only a breath of life (idiom)