Có 1 kết quả:

qì xuán ㄑㄧˋ ㄒㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cyclone