Có 1 kết quả:

qì fēn

1/1

qì fēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) atmosphere
(2) mood