Có 1 kết quả:

qì pào mó

1/1

qì pào mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bubble wrap