Có 1 kết quả:

qì wēn

1/1

qì wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air temperature
(2) CL:個|个[ge4]