Có 1 kết quả:

qì tán

1/1

qì tán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

air pocket