Có 1 kết quả:

qì hàn ㄑㄧˋ ㄏㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gas welding