Có 1 kết quả:

qì méi

1/1

qì méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gas coal