Có 1 kết quả:

qì píng

1/1

qì píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gas cylinder
(2) air bottle
(3) air tank (diving)